There are no translations available.

Catala Les entitats, en català!

Amb el suport del Departament de Cultura, Suport Associatiu fomenta l'ús del català al Tercer Sector.

  • Enquesta sobre usos lingüístics al Tercer Sector.
  • Models de documents i formularis d'ús habitual a les entitats.
  • Claus per millorar la redacció de projectes en català, glossari de termes, ...

enquesta3 Herramienta online para el autodiagnóstico de la gestión en las entidades no lucrativas

La Herramienta de autodiagnóstico permite a las entidades evaluar el estado de su gestión en los ámbitos económico, jurídico, de órganos de gobierno, estrategia, etc. 

  • Analiza el estado de la entidad en relación a las diferentes áreas de la gestión
  • Detecta los puntos fuertes para poderlos consolidar y localiza los puntos débiles que hay que corregir.
  • Encuentra ideas innovadoras que os permitirán mejorar vuestra gestión.

Portal de gestió d'associacions i fundacions

272481_diagram

Eina d'autodiagnòstic de la gestió associativa

L'Eina per a l'autodiagnòstic de la gestió té per objectiu el d'ajudar les entitats no lucratives a avaluar l'estat de la seva gestió, mitjançant l'accés a diversos qüestionaris d’autoavaluació. 

graf

Plans de millora de la gestió

El projecte de Plans de millora per a la gestió eficient dels recursos és un projecte que va ser finançat pel Servei d'Ocupació de Catalunya en el marc de la iniciativa projectes innovadors 2012-2013.

cata2

Les entitats, en català!

Amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Suport Associatiu vol impulsar l'ús de la llengua catalana a les entitats del Tercer Sector, proporcionant-los eines per a la millora de les seves comunicacions, models de documents i formularis, etc.