There are no translations available.

Catala Les entitats, en català!

Amb el suport del Departament de Cultura, Suport Associatiu fomenta l'ús del català al Tercer Sector.

  • Models de documents i formularis d'ús habitual a les entitats.
  • Claus per millorar la redacció de projectes en català, glossari de termes, ...
  • Dubtes lingüístics més freqüents

enquesta3 Herramienta online para el autodiagnóstico de la gestión en las entidades no lucrativas

La Herramienta de autodiagnóstico permite a las entidades evaluar el estado de su gestión en los ámbitos económico, jurídico, de órganos de gobierno, estrategia, etc. 

  • Analiza el estado de la entidad en relación a las diferentes áreas de la gestión
  • Detecta los puntos fuertes para poderlos consolidar y localiza los puntos débiles que hay que corregir.
  • Encuentra ideas innovadoras que os permitirán mejorar vuestra gestión.

Portal de gestió d'associacions i fundacions

272481_diagram

Eina d'autodiagnòstic de la gestió associativa

L'Eina per a l'autodiagnòstic de la gestió té per objectiu el d'ajudar les entitats no lucratives a avaluar l'estat de la seva gestió, mitjançant l'accés a diversos qüestionaris d’autoavaluació. 

graf

Plans de millora de la gestió

El projecte de Plans de millora per a la gestió eficient dels recursos és un projecte que va ser finançat pel Servei d'Ocupació de Catalunya en el marc de la iniciativa projectes innovadors 2012-2013.

cata2

Les entitats, en català! Edició 2016

Amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Suport Associatiu vol impulsar l'ús de la llengua catalana a les entitats del Tercer Sector, proporcionant-los eines per a la millora de les seves comunicacions, models de documents i formularis, etc.