Catala Les entitats, en català!

Amb el suport del Departament de Cultura, Suport Associatiu fomenta l'ús del català al Tercer Sector.

  • Models de documents i formularis d'ús habitual a les entitats.
  • Claus per millorar la redacció de projectes en català, glossari de termes, ...
  • Dubtes lingüístics més freqüents

enquesta3 Eina online per a l'autodiagnòstic de la gestió a les entitats no lucratives

L'eina d'autodiagnòstic permet que les entitats avaluïn l'estat de la seva gestió en els àmbits econòmic, jurídic, d'òrgans de govern, estratègia, etc.

  • Analitza l'estat de l'entitat en relació amb les diferents àrees de la gestió.
  • Detecta els punts forts per poder-los consolidar i localitza els punts febles que us cal corregir.
  • Troba idees innovadores que us permetran millorar la vostra gestió.

Suport Associatiu

Imatge de la portada del fullet de Suport AssociatiuQuè és Suport Associatiu

Suport Associatiu és una entitat sense afany de lucre dedicada a l’enfortiment del Tercer Sector mitjançant l’acompanyament en les tasques de gestió, la formació i la generació d’eines i recursos per a associacions i fundacions. Suport Associatiu s’especialitza en els següents àmbits de la gestió per a entitats no lucratives:

  • Informàtica i noves tecnologies.
  • Comptabilitat i fiscalitat d’entitats no lucratives.
  • Dret associatiu i de fundacions.
  • Gestió de les persones.

Club de Suport

La gestió de les entitats sense afany de lucre té unes característiques pròpies que cal conèixer per garantir-ne un desenvolupament eficient. Per poder complir amb la seva missió, les entitats necessiten dur una gestió eficaç però, habitualment, no disposen d’experts en tots els àmbits de la gestió ni poden permetre’s tenir assessors en cadascun d’ells.

Mitjançant el Club de Suport, totes les entitats associades poden disposar d’assessors altament especialitzats en totes les àrees de la gestió i d’eines i recursos informàtics per agilitzar la gestió administrativa i comptable.

El Club de Suport és el punt de trobada de les entitats associades i els experts en gestió d’entitats de Suport Associatiu. Actualment, el Club aplega
més de 1.200 entitats que es beneficien de les eines, recursos, formació i acompanyament que Suport Associatiu els proporciona.

Les entitats sòcies també disposen d’espais de participació virtuals i presencials per compartir els seus dubtes, les seves preocupacions i per conèixer el treball d’altres entitats, a fi de poder establir una xarxa de relacions que faciliti la col·laboració entre elles.

Per a més informació, podeu visitar el web de Suport Associatiu o bé descarregar el fullet informatiu.

272481_diagram

Eina d'autodiagnòstic de la gestió associativa

L'Eina per a l'autodiagnòstic de la gestió té per objectiu el d'ajudar les entitats no lucratives a avaluar l'estat de la seva gestió, mitjançant l'accés a diversos qüestionaris d’autoavaluació. 

graf

Plans de millora de la gestió

El projecte de Plans de millora per a la gestió eficient dels recursos és un projecte que va ser finançat pel Servei d'Ocupació de Catalunya en el marc de la iniciativa projectes innovadors 2012-2013.

cata2

Les entitats, en català! Edició 2016

Amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Suport Associatiu vol impulsar l'ús de la llengua catalana a les entitats del Tercer Sector, proporcionant-los eines per a la millora de les seves comunicacions, models de documents i formularis, etc.