Catala Les entitats, en català!

Amb el suport del Departament de Cultura, Suport Associatiu fomenta l'ús del català al Tercer Sector.

  • Models de documents i formularis d'ús habitual a les entitats.
  • Claus per millorar la redacció de projectes en català, glossari de termes, ...
  • Dubtes lingüístics més freqüents

enquesta3 Eina online per a l'autodiagnòstic de la gestió a les entitats no lucratives

L'eina d'autodiagnòstic permet que les entitats avaluïn l'estat de la seva gestió en els àmbits econòmic, jurídic, d'òrgans de govern, estratègia, etc.

  • Analitza l'estat de l'entitat en relació amb les diferents àrees de la gestió.
  • Detecta els punts forts per poder-los consolidar i localitza els punts febles que us cal corregir.
  • Troba idees innovadores que us permetran millorar la vostra gestió.

Activitat

Objectiu / Descripció

Calendari

Lloc

Taller de Millora de la Gestió eficient

Explicar a les entitats preseleccionades el projecte i els compromisos que hauran d’assumir.

Explicar el funcionament de l’eina d’autodiagnòstic.

15 al 18 d’abril

Els tallers es duran a terme a Barcelona i al Prat de Llobregat. 

Omplir el qüestionari d’autodiagnòstic transversal

L'eina té per objectiu ajudar les entitats no lucratives a avaluar la seva gestió mitjançant l’accés a diversos qüestionaris d'autoavaluació.

Accés a l'eina

L’avaluació es fa per àrees.

És important fer l’avaluació amb rigor i valorar ja quines poden ser les àrees en què cal implementar plans de millora.

També cal completar el qüestionari de l’entitat.

Les entitats disposaran del recolzament tècnic de Suport Associatiu.

Si alguna entitat creu que no pot continuar amb el projecte és el moment d’informar-ho.

16 d’abril al 3 de maig

 Online

Selecció definitiva

Suport Associatiu farà la selecció definitiva de les entitats que continuaran al projecte.

Es seleccionaran 25 entitats.

La resta d’entitats no podran rebre l’assessorament però sí la mateixa informació que es lliurarà a la resta d’entitats.

6 a 10 de maig

 Suport Associatiu

Acordar pla de millora

L’entitat i Suport Associatiu acordaran el pla de millora concret de l’entitat.

L’entitat i Suport Associatiu signaran els documents de compromís.

S’informarà a l’entitat sobre l’expert que li ha estat assignat.

10 a 20 de maig

Per correu electrònic i/o telèfon

1a reunió assessorament

Caldria realitzar la primera sessió d’assessorament abans del 9 de juny.

Aquesta reunió servirà per detallar els objectius i les accions que inclou el pla de millora i calendaritzar la resta de sessions d’assessorament.

Després de la reunió d’assessorament l’entitat haurà de realitzar les tasques acordades. Comptarà amb l’ajuda de l’expert assignat.

20 maig a 9 de juny

A la seu de l’entitat o a les nostres seus (El Prat o Barcelona)

2a a 4a reunió assessorament

Les 3 sessions d’assessorament tindran lloc entre el 9 de juny i el 15 de novembre d’acord amb el calendari establert.

Durant tot aquest període l’expert efectuarà un seguiment del pla de treball i assessorarà a l’entitat i resoldrà els dubtes que puguin sorgir.

9 de juny a 15 de novembre

A la seu de l’entitat o a les nostres seus (El Prat o Barcelona)

2n autodiagnòstic

Un cop finalitzat el desenvolupament del pla de millora l’entitat farà un segon autodiagnòstic.

L’entitat farà un petit resum del projecte realitzat d’acord amb un model preparat per Suport Associatiu. Comptarà amb l’assessorament de l’expert assignat.

1 a 30 de novembre

 

Informes

Jornada

Suport Associatiu elaborarà un informe-memòria del procés recollint les experiències realitzades.

Es farà arribar una còpia a totes les entitats que han participat en el projecte, tant en les seleccionades com les que no ho han estat.

També es preveu la celebració d’una jornada per presentar públicament els resultats globals on es demanarà la implicació de les entitats.

15 novembre a 31 de desembre

Pendent de concretar el lloc de la jornada

empresa_h2 SOC FSE 

"Aquest projecte està subvencionat pel SOC i el Fons Social Europeu, d’acord amb el Programa d’ajuts a Projectes Innovadors i Experimentals, regulat per l’Ordre EMO 313/2012”.

272481_diagram

Eina d'autodiagnòstic de la gestió associativa

L'Eina per a l'autodiagnòstic de la gestió té per objectiu el d'ajudar les entitats no lucratives a avaluar l'estat de la seva gestió, mitjançant l'accés a diversos qüestionaris d’autoavaluació. 

graf

Plans de millora de la gestió

El projecte de Plans de millora per a la gestió eficient dels recursos és un projecte que va ser finançat pel Servei d'Ocupació de Catalunya en el marc de la iniciativa projectes innovadors 2012-2013.

cata2

Les entitats, en català! Edició 2016

Amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Suport Associatiu vol impulsar l'ús de la llengua catalana a les entitats del Tercer Sector, proporcionant-los eines per a la millora de les seves comunicacions, models de documents i formularis, etc.