Catala Les entitats, en català!

Amb el suport del Departament de Cultura, Suport Associatiu fomenta l'ús del català al Tercer Sector.

  • Models de documents i formularis d'ús habitual a les entitats.
  • Claus per millorar la redacció de projectes en català, glossari de termes, ...
  • Dubtes lingüístics més freqüents

enquesta3 Eina online per a l'autodiagnòstic de la gestió a les entitats no lucratives

L'eina d'autodiagnòstic permet que les entitats avaluïn l'estat de la seva gestió en els àmbits econòmic, jurídic, d'òrgans de govern, estratègia, etc.

  • Analitza l'estat de l'entitat en relació amb les diferents àrees de la gestió.
  • Detecta els punts forts per poder-los consolidar i localitza els punts febles que us cal corregir.
  • Troba idees innovadores que us permetran millorar la vostra gestió.

Recursos lingüístics

Per aprendre...

parlacat

Per millorar i resoldre dubtes...

  • Optimot. Cercador que permet resoldre els dubtes més freqüents sobre la llengua catalana.
  • Cercaterm: cercador de termes del TERMCAT, conté definicions, equivalències en altres llengües, etc.
  • Traductor automàtic en línia: informació sobre traductors en línia disponibles en català

La tecnologia, en català!

Per conjugar verbs

Diccionaris

Recursos lingüístics en matèria jurídica i administrativa

I si fem voluntariat?

logovol

Voluntariat per la llengua és un programa per practicar català a través de la conversa. Es basa en la creació de parelles lingüístiques formades per un voluntari, que parla català fluïdament, i un aprenent, que en té coneixements bàsics i vol adquirir fluïdesa.

El català, de bon humor!

català a l'atac

Català a l'atac: Sèrie de 45 microespais de divulgació de temes lingüístics que mostren, amb sentit de l'humor, ka riquesa expressiva de la llengua.

Amb la col·laboració de:

cultura_h3

272481_diagram

Eina d'autodiagnòstic de la gestió associativa

L'Eina per a l'autodiagnòstic de la gestió té per objectiu el d'ajudar les entitats no lucratives a avaluar l'estat de la seva gestió, mitjançant l'accés a diversos qüestionaris d’autoavaluació. 

graf

Plans de millora de la gestió

El projecte de Plans de millora per a la gestió eficient dels recursos és un projecte que va ser finançat pel Servei d'Ocupació de Catalunya en el marc de la iniciativa projectes innovadors 2012-2013.

cata2

Les entitats, en català! Edició 2016

Amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Suport Associatiu vol impulsar l'ús de la llengua catalana a les entitats del Tercer Sector, proporcionant-los eines per a la millora de les seves comunicacions, models de documents i formularis, etc.