Catala Les entitats, en català!

Amb el suport del Departament de Cultura, Suport Associatiu fomenta l'ús del català al Tercer Sector.

 • Models de documents i formularis d'ús habitual a les entitats.
 • Claus per millorar la redacció de projectes en català, glossari de termes, ...
 • Dubtes lingüístics més freqüents

enquesta3 Eina online per a l'autodiagnòstic de la gestió a les entitats no lucratives

L'eina d'autodiagnòstic permet que les entitats avaluïn l'estat de la seva gestió en els àmbits econòmic, jurídic, d'òrgans de govern, estratègia, etc.

 • Analitza l'estat de l'entitat en relació amb les diferents àrees de la gestió.
 • Detecta els punts forts per poder-los consolidar i localitza els punts febles que us cal corregir.
 • Troba idees innovadores que us permetran millorar la vostra gestió.

Recursos de la gestió d'associacions i fundacions

El qüestionari de l’eina d’autodiagnòstic de la gestió associativa i de fundacions s'estructura en 9 àrees de gestió

1.

Guies de gestió

Les Guies de gestió són documents que analitzen de forma exhaustiva un aspecte concret de la gestió.

2.

Preguntes més freqüents

Les preguntes més freqüents (PMF) són breus unitat de coneixement que tracten un tema concret de la gestió.

 • Acttivitats/Serveis.

 • Estratègia

 • Aliances i xarxes

 • Òrgans de govern

 • Gestió de les persones

 • Aspectes jurídics i/o legals

 • Economia

 • Infraestructures i equipaments

 • Resultats i imacte272481_diagram

Eina d'autodiagnòstic de la gestió associativa

L'Eina per a l'autodiagnòstic de la gestió té per objectiu el d'ajudar les entitats no lucratives a avaluar l'estat de la seva gestió, mitjançant l'accés a diversos qüestionaris d’autoavaluació. 

graf

Plans de millora de la gestió

El projecte de Plans de millora per a la gestió eficient dels recursos és un projecte que va ser finançat pel Servei d'Ocupació de Catalunya en el marc de la iniciativa projectes innovadors 2012-2013.

cata2

Les entitats, en català! Edició 2016

Amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Suport Associatiu vol impulsar l'ús de la llengua catalana a les entitats del Tercer Sector, proporcionant-los eines per a la millora de les seves comunicacions, models de documents i formularis, etc.