Catala Les entitats, en català!

Amb el suport del Departament de Cultura, Suport Associatiu fomenta l'ús del català al Tercer Sector.

  • Models de documents i formularis d'ús habitual a les entitats.
  • Claus per millorar la redacció de projectes en català, glossari de termes, ...
  • Dubtes lingüístics més freqüents

enquesta3 Eina online per a l'autodiagnòstic de la gestió a les entitats no lucratives

L'eina d'autodiagnòstic permet que les entitats avaluïn l'estat de la seva gestió en els àmbits econòmic, jurídic, d'òrgans de govern, estratègia, etc.

  • Analitza l'estat de l'entitat en relació amb les diferents àrees de la gestió.
  • Detecta els punts forts per poder-los consolidar i localitza els punts febles que us cal corregir.
  • Troba idees innovadores que us permetran millorar la vostra gestió.

Les entitats, en català! 
Projecte per a la promoció de l'ús del català a les entitats sense ànim de lucre 

cata2

Amb la col·laboració del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Suport Associatiu va iniciar l'any 2011 el projecte Les entitats, en català! 

Gràcies a la col·laboració del Departament de Cultura, enguany, Suport Associatiu ha engegat una nova edició 2016

L'objectiu del projecte és el de promoure l'us del català a les entitats no lucratives mitjançant el diagnòstic de l'estat actual del català al Tercer Sector i la generació d'eines i recursos que permetin millorar-lo. 

Descarrega el recull de documents d'ús freqüent a les entitats!

 Sector 

text-csvDubtes lingüístics més freqüents! [NOU]

Dubtes sobre la terminologia específica del tercer sector

lawNormativa que afecta el tercer sector [NOU]

Llistat de les lleis més rellevants que les entitats han de tenir en compte.

software-propertiesTecnologia en català!

Manuals i guies dels programes informàtics de Suport Associatiu en català!

Full informatiuModels de documents i formularis [Nous models]

Per ajudar les entitats en les seves tasques administratives quotidianes, Suport Associatiu elabora models i formularis d'ús habitual en la gestió diària de les entitats.

CarpetaRecull de recursos

Amb l'objectiu de facilitar la millora de les comunicacions internes o externes, en el marc del projecte es va elaborant un recull de recursos per aprendre o millorar l'ús del català (diccionaris, etc.).

DocumentGlossari de termes

Suport Associatiu elabora també un glossari de termes d'ús freqüent a les entitats no lucratives, amb especial atenció als termes jurídics que generen més dubtes. 

Redacció de projectesCom millorar els nostres projectes

Suport Associatiu ofereix unitats didàctiques destinades a oferir claus i proporcionar pautes per a la millora de la redacció de projectesen català a les entitats no lucratives. 

GràficQüestionari de bones pràctiques a l'entitat

L'eina d'autodiagnòstic de Suport Associatiu acull un qüestionari que té per objectiu mesurar les polítiques actives que l'entitat ha endegat de cara a millorar l'ús de la llengua catalana en les seves comunicacions internes i externes. 

GràficUsos lingüístics al Tercer sector

En el marc del projecte, Suport Associatiu elabora anualment una enquesta sobre l'ús que fan les entitats de la llengua catalana i sobre les necessitats que tenen en matèria lingüística

Amb el suport de:

cultura_h3

272481_diagram

Eina d'autodiagnòstic de la gestió associativa

L'Eina per a l'autodiagnòstic de la gestió té per objectiu el d'ajudar les entitats no lucratives a avaluar l'estat de la seva gestió, mitjançant l'accés a diversos qüestionaris d’autoavaluació. 

graf

Plans de millora de la gestió

El projecte de Plans de millora per a la gestió eficient dels recursos és un projecte que va ser finançat pel Servei d'Ocupació de Catalunya en el marc de la iniciativa projectes innovadors 2012-2013.

cata2

Les entitats, en català! Edició 2016

Amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Suport Associatiu vol impulsar l'ús de la llengua catalana a les entitats del Tercer Sector, proporcionant-los eines per a la millora de les seves comunicacions, models de documents i formularis, etc.