Catala Les entitats, en català!

Amb el suport del Departament de Cultura, Suport Associatiu fomenta l'ús del català al Tercer Sector.

  • Models de documents i formularis d'ús habitual a les entitats.
  • Claus per millorar la redacció de projectes en català, glossari de termes, ...
  • Dubtes lingüístics més freqüents

enquesta3 Eina online per a l'autodiagnòstic de la gestió a les entitats no lucratives

L'eina d'autodiagnòstic permet que les entitats avaluïn l'estat de la seva gestió en els àmbits econòmic, jurídic, d'òrgans de govern, estratègia, etc.

  • Analitza l'estat de l'entitat en relació amb les diferents àrees de la gestió.
  • Detecta els punts forts per poder-los consolidar i localitza els punts febles que us cal corregir.
  • Troba idees innovadores que us permetran millorar la vostra gestió.

PMF: jurídic

Filtra per títol      Mostra'n  
# Títol de l'article Visites
1 Quins requisits han de complir les entitats sense ànim de lucre per tal de poder optar als beneficis fiscals de la llei 49/2002, de 23 de desembre, del mecenatge? 4216
2 Quin és el contingut mínim que ha de contenir una acta de la nostra associació? 11811
3 Quin contingut ha de tenir el règim disciplinari? 6006
4 Quins són els llibres que ha de portar tota associació? 9337
5 Volem dissoldre la nostra associació, com ho hem de fer? 10518
6 Hem rebut una notificació oficial i tenim deu dies hàbils per contestar. Com hem de comptar els dies hàbils? 12550
7 Què és una associació declarada d'utilitat pública? 32021
8 Quins requisits són necessaris per obtenir la declaració d'utilitat pública? 14741
9 Quins drets i obligacions tenen les associacions declarades d'utilitat pública? 15164
10 Quines entitats es poden acollir al règim fiscal de les fundacions o llei 49/2002, de 23 de desembre, del mecenatge? 4816
11 Quina documentació és necessària per sol·licitar la Declaració d'Utilitat Pública? 4709
12 Quina és l'actual llei vigent per regular associacions i fundacions en l'àmbit de Catalunya? 5441
13 Les entitats sense ànim de lucre estan obligades a complir amb la Llei de Protecció de dades? 5012
14 Quin és el termini màxim per tal que les associacions i fundacions catalanes puguin adaptar els seus estatuts? 3367
15 Poden ser els menors d'edat socis d'una associació? 7993
16 Quan s'ha de fer l'aprovació de comptes en una associació? 3354

272481_diagram

Eina d'autodiagnòstic de la gestió associativa

L'Eina per a l'autodiagnòstic de la gestió té per objectiu el d'ajudar les entitats no lucratives a avaluar l'estat de la seva gestió, mitjançant l'accés a diversos qüestionaris d’autoavaluació. 

graf

Plans de millora de la gestió

El projecte de Plans de millora per a la gestió eficient dels recursos és un projecte que va ser finançat pel Servei d'Ocupació de Catalunya en el marc de la iniciativa projectes innovadors 2012-2013.

cata2

Les entitats, en català! Edició 2016

Amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Suport Associatiu vol impulsar l'ús de la llengua catalana a les entitats del Tercer Sector, proporcionant-los eines per a la millora de les seves comunicacions, models de documents i formularis, etc.