Catala Les entitats, en català!

Amb el suport del Departament de Cultura, Suport Associatiu fomenta l'ús del català al Tercer Sector.

  • Models de documents i formularis d'ús habitual a les entitats.
  • Claus per millorar la redacció de projectes en català, glossari de termes, ...
  • Dubtes lingüístics més freqüents

enquesta3 Eina online per a l'autodiagnòstic de la gestió a les entitats no lucratives

L'eina d'autodiagnòstic permet que les entitats avaluïn l'estat de la seva gestió en els àmbits econòmic, jurídic, d'òrgans de govern, estratègia, etc.

  • Analitza l'estat de l'entitat en relació amb les diferents àrees de la gestió.
  • Detecta els punts forts per poder-los consolidar i localitza els punts febles que us cal corregir.
  • Troba idees innovadores que us permetran millorar la vostra gestió.

Guies: impacte i resultats

Filtra per títol      Mostra'n  
# Títol de l'article Visites
1 Els costos de la qualitat a les ONG socials: eina d'autoreflexió. 4722
2 La Carta de Qualitat: un compromís per a la millora de la gestió. 6784
3 L'estat de la qualitat a les ONG socials 5093
4 Els costos de la qualitat a les ONG social 4237
5 Guía para la aplicación del modelo EFQM de excelencia 6143
6 Auditories de la qualitat 6413
7 Sistemes Integrats de Gestió 4925
8 Guia per a una Gestió basada en processos 8007
9 La gestió per processos en els centres educatius basada en la norma ISO9001:00 7795
10 Implantació ISO 9001 4892
11 Diagrama de flux 6918

272481_diagram

Eina d'autodiagnòstic de la gestió associativa

L'Eina per a l'autodiagnòstic de la gestió té per objectiu el d'ajudar les entitats no lucratives a avaluar l'estat de la seva gestió, mitjançant l'accés a diversos qüestionaris d’autoavaluació. 

graf

Plans de millora de la gestió

El projecte de Plans de millora per a la gestió eficient dels recursos és un projecte que va ser finançat pel Servei d'Ocupació de Catalunya en el marc de la iniciativa projectes innovadors 2012-2013.

cata2

Les entitats, en català! Edició 2016

Amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Suport Associatiu vol impulsar l'ús de la llengua catalana a les entitats del Tercer Sector, proporcionant-los eines per a la millora de les seves comunicacions, models de documents i formularis, etc.