Recursos Estratègia PMF Què és el Pla estratègic

Què és el Pla estratègic

Imatge d'un laberintEl Pla estratègic és el projecte de l'entitat, la seva finalitat i raó de ser. És el marc on s’inscriu tot el que fa l’entitat.

És el document que defineix les principals línies d'actuació de l'entitat pels propers anys. Ha de contenir els objectius estratègics relacionats amb les fites que l'entitat voldia assolir. Aquests objectius estratègics han de concretar-se en d'altres d'específics i en línies d'actuació.

 

La Guía de Planificación Estratégica en ONG de Acción Social ens suggereix com a passes a seguir a l'hora de fer la planificació estratègica: 
  • Organització del procés. Qui som? Què fem? En aquesta fase, prenem la decisió de planificar i definim la identitat de l'organització.
  • Anàlisi. On som? En aquesta fase, faríem l'anàlisi dels grups d'interès, dels valors i una anàlisi DAFO.
  • Formulació estratègica. On volem arribar? Com ho hem de fer? En aquest apartat caldria que definíssim la visió, missió, objectius i estratègies que ens defineixen i que ens plantegem. Seria també el moment de redactar el Pla estratègic pròpiament dit.
  • Implantació de les estratègies.
  • Control i avaluació estratègica