Recursos Aliances i xarxes PMF Què podem fer per fidelitzar la base social?

Què podem fer per fidelitzar la base social?

Dibuix d'un equip de persones

S'estima que una entitat pot arribar a perdre entre el 10 i el 20% de les donacions en un any.

Per això,  fidelitzar els nostres socis o donants actuals és tant o més important que aconseguir-ne de nous

Podem perdre un nombre important de socis simplement per no cuidar la relació amb ells, per tractar-los tots de la mateixa manera i per no saber entendre quins són els més rendibles.

 

 

Per això ens pot ajudar a fidelitzar-los...

 • Una base de dades sòlida i actualitzada.
 • Si hi ha baixes, cal informar-se sobre els motius, per poder millorar.
 • Mantenir el contacte amb els socis: tenir-los informats i que se sentin formar part de l'entitat.
 • Explicar-los què fem amb els seus diners. Ho podem fer al nostre web i descriure a quins projectes van a parar les aportacions de socis i donants.
 • Resoldre amb diligència les seves queixes.
 • Escoltar què tenen a dir: la informació no ha d'anar només de nosaltres cap a ells sinó que hem de trobar els canals adequats perquè els nostres socis puguin participar activament i fer-nos saber les seves opinions.
 • Agrair-los la seva col·laboració.

Alhora, hi ha determinats errors que cal que evitem...

 • No conèixer el perfil del nostre donant o soci.
 • No atendre les seves queixes o necessitats a temps. En aquest sentit, és interessant disposar d'un sistema de gestió amb qualitat.
 • No fer partícips tots els membres de l'entitat en la fidelització. Tota l'entitat ha d'estar-hi implicada.
 • No tenir una base de dades actualitzada. Si convé, prengueu el vostre temps per a trucar-los, escriure'ls i actualitzar les dades alhora que els informeu de les recents activitats.
 • No fer enquestes de satisfacció. Com volem millorar i no perdre socis, si no sabem què opinen?
 • Absència de canals de comunicació amb els socis i donants.
 • Baixos índex de venda creuada. Si una persona s'ha interessat per un servei vostre, per què no tenir-lo informat de la resta de les vostres activitats i serveis?
 • No agrair les donacions i col·laboracions.
 • Invertir esforços i diners en la captació de nous socis sense tenir en compte la fidelització dels socis i donants actuals.