Recursos Aspectes jurídics-legals PMF Quines entitats es poden acollir al règim fiscal de les fundacions o llei 49/2002, de 23 de desembre, del mecenatge?

Quines entitats es poden acollir al règim fiscal de les fundacions o llei 49/2002, de 23 de desembre, del mecenatge?

Imatge de mans entrecreuadesS'hi poden acollir les entitats sense ànim de lucre considerades per la llei 49/2002:

  • Les fundacions.
  • Les associacions declarades d'utilitat pública.
  • Les organitzacions no governamentals de desenvolupamnet.
  • Les delegacions de fundacions extrangeres inscrites en el Registre de Fundacions.
  • Las federacions esportives espanyoles, les federacions esportives territorials d'àmbit autonòmic integrades en aquelles, el Comitè Olímpic Espanyol i el Comitè Paralímpic Espanyol.
  • Les federacions i associacions de les entitats sense finalitats lucratives a què es refereixen els punts anteriors.