Recursos Economia Guies Guia de les obligacions comptables de les Entitats no lucratives

Guia de les obligacions comptables de les Entitats no lucratives

Autor: Suport Associatiu
Pàgines: 11
Any: 2011
Resum:"Les associacions i fundacions que exerceixen les seves activitats i funcions principalment a Catalunya, llevat que estiguin sotmeses a una regulació pròpia que els exigeixi, per a constituir-se, la inscripció en un registre especial, estan regulades per la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques."

Descàrrega: Guia de les obligacions comptables de les Entitats no lucratives (PDF, 3.42 MB).