Recursos Economia PMF Què és el compte de resultats?

Què és el compte de resultats?

GràficEl Compte de Resultats -també conegut com Compte d'Explotació- és un estat comptable que ens relaciona els ingressos i les despeses d'un exercici determinat, fruit de l'activitat de l'entitat.

Ens indicarà el resultat de l'exercici, és a dir, l'excedent en cas que els ingressos siguin superiors a les despeses, o la pèrduaen cas que les despeses siguin superiors als ingressos.