Recursos Economia PMF Què és el pressupost o pla de tresoreria?

Què és el pressupost o pla de tresoreria?

Imatge de monedesEl pressupost de tresoreria és l’eina que ens permet controlar, seguir i portar una previsió dels diners disponibles i dels diferents cobraments i pagaments de la nostra entitat. En definitiva saber quants diners entraran i sortiran de caixa i/o bancs.

És una eina de previsió ja que apuntarem en aquest document tots els pagaments i cobraments previstos per a un període determinat de temps.

És també l’eina de control que ens permetrà que aquests cobraments i pagaments es facin en el moment que determinem.

Ha de tenir una presentació clara i ordenada.

En una entitat, els diners no entren ni surten el mateix moment ni al mateix ritme; per aquest motiu una bona gestió de la tresoreria pretén anticipar-se a qualsevol situació d’insuficiència de diners a la caixa/banc, o, en altres paraules, hem de procurar que la caixa/banc no es quedi sense efectiu. El pressupost de tresoreria ens permetrà saber si podem fer front als futurs pagaments mitjançant els cobraments que tenim en el mateix període considerat.