Recursos Economia PMF Quina dimensió té la nostra entitat?

Quina dimensió té la nostra entitat?

Dibuix de personesEntitat de dimensió Gran

Aquelles que durant dos exercicis consecutius compleixin , en la data de tancament de cadascun d'ells, dues de les tres condicions següents:

  • Que el total de les partides de l'actiu superi els dos milions vuit cents cinquanta mil euros.
  • Que l'import del volum anual d'ingressos ordinaris superi els cinc milions set-cents mil euros.
  • Que el nombre mitjà de treballadors empleats durant l'exercici sigui superior a cinquanta.


Entitat de dimensió Mitjana

Aquelles que durant dos exercicis consecutius compleixin, en la data de tancament de cadascun, dues de les tres condicions següents:

  • Que el total de les partides de l'actiu no superi els dos milions vuit-cents cinquanta mil euros.
  • Que l'import del volum anual d'ingressos ordinaris no superi els cinc milions set-cents mil euros.
  • Que el nombre mitjà de treballadors empleats durant l'exercici no sigui superior a cinquanta.

Entitat de dimensió Reduïda

Aquelles que durant dos exercici consecutius compleixin, en la data de tancament de cadascun, dues de les tres condicions següents:

  • Que el total de les partides de l'actiu no superi el milió d'euros.
  • Que l'import del volum anual d'ingressos ordinaris no superi els dos milions d'euros.
  • Que el nombre mitjà de treballadors empleats durant l'exercici no sigui superior a deu.