Recursos Aspectes jurídics-legals Guies Aspectes jurídics i de gestió del voluntariat

Aspectes jurídics i de gestió del voluntariat

Autor: Suport Associatiu
Pàgines: 18
Any: 2011
Resum:"Aquest document es centra en conèixer el marc normatiu que regula la participació del voluntariat dins de les entitats, analitzant les principals disposicions normatives que el regulen. Dins d'aquest àmbit cal tenir en compte diferents aspectes com ara la definició legal, la diferenciació amb d'altres figures, la necessitat d'un pla de formació, la participació del voluntari dins de l'entitat, l'obligació de contractar una assegurança d'accidents i de responsabilitat civil, etc."

Descàrrega: Aspectes jurídics i de gestió del voluntariat (PDF, 466,9KB).