Diagnòstic de gestió Què és l'eina

Projecte 3Creix.cat

Logo del projecte 3creix

3creix.cat és el nom d’un gran projecte que té per objectiu consolidar el Tercer Sector Social per fer-lo créixer i incrementar la seva capacitat de generar més ocupació i de millor qualitat.

3creix.cat està liderat per la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i compta com a sòcies amb les entitats ECAS-Entitats catalanes d'acció social, Fundació Pere Tarrés, Suport Associatiu i Espiral-Entitat de Serveis.

3creix.cat està subvencionat pel Programa de Projectes Innovadors d’acord amb l’Ordre TRE/293/2010 i està patrocinat pel Departament d'Empresa i Ocupació i cofinançat pel Fons Social Europeu.

Les actuacions previstes per afrontar aquests reptes es fonamenten sobre 6 grans objectius:

  • Promoure aliances d’intervenció entre entitats socials.
  • Impulsar la internacionalització de productes i serveis.
  • Millorar la gestió del capital humà.
  • Millorar la gestió de les entitats.
  • Endegar una capacitació innovadora de directius i tècnics.
  • Aconseguir el reconeixement del valor diferencial del Tercer Sector en la contractació pública.

Recursos per a la millora de la gestió i la creació d'aliances

Les tasques de gestió són, sovint, la cara menys amable de les nostres activitats. No obstant això, també són del tot necessàries per fer sostenibles els nostres projectes i optimitzar els recursos de què disposem, especialment en temps de dificultats econòmiques.

La gestió és, a més, una responsabilitat de les entitats i del Tercer Sector de cara a millorar l'eficàcia de les nostres tasques.

En el marc del projecte 3Creix.cat, Suport Associatiu ha desenvolupat una sèrie d'eines pràctiques per facilitar a les entitats la implementació de plans de millora de la gestió interna.

Autodiagnòstic de la gestió interna de les entitats

L'eix central d'aquestes eines és una aplicació d'autodiagnòstic amb què les entitats del Tercer Sector poden avaluar l'estat de la seva gestió en diferents àmbits, a fi de detectar les seves mancances i trobar solucions pràctiques per neutralitzar les seves febleses.

L'eina d'autodiagnòstic de la gestió consta d'un qüestionari que apropa les entitats als punts clau que determinen el bon funcionament de les organitzacions dins els àmbits comptable, laboral, fiscal, jurídic, de qualitat, etc.

Portal per a la Millora de la gestió d'entitats no lucratives

Per recolzar les entitats en aquest procés de millora, s'ha creat aquest portal de gestió d'entitats del Tercer Sector que acull l'eina d'autodiagnòstic així com tots els recursos que s'han generat al seu voltant: itineraris formatius, guies de millora, cursos, etc.

El portal de Gestió ofereix guies i recursos que, vinculats a les àrees analitzades amb l’eina d’autodiagnòstic, ajudaran les entitats a augmentar les habilitats de treballadors i directius a l’hora d’afrontar les seves tasques i desenvolupar plans de millora.

Coordina:

logo-Taula

Socis:

loco-ecas   logo-peretarres   Logo de Suport Associatiu   logo-espiral

Subvenciona:

 logo-empresa-i-ocupacio    logo-ue-fonssocialeuropeu


Sol·licita més informació: