Recursos Òrgans de govern PMF Per quines causes pot cessar en el càrrec algun membre de la junta directiva?

Per quines causes pot cessar en el càrrec algun membre de la junta directiva?

Els membres de la junta directiva poden cessar en el càrrec, segons el què preveu la llei, en els casos següents:

  • Mort
  • Incapacitat o inhabilitació.
  • Venciment
  • Renúncia
  • Separació acordada 

Aquestes causes no poden entendre’s com a “numerus clausus”, és a dir, els estatuts de cada entitat poden preveure un llistat més ampli, sempre i quan no vulnerin els principis constitucionals.