Recursos Òrgans de govern PMF Què és una assegurança de directius i administradors?

Què és una assegurança de directius i administradors?


Sr._caminantEl fet que el càrrec de membre de junta directiva o de patronat sigui gratuït i l’existència d’un sistema de responsabilitat similar al dels administradors d’empreses, pot provocar que de vegades sigui difícil que les persones acceptin el càrrec.

Un dels instruments que moltes entitats fan servir per pal•liar els riscos que assumeixen els membres de les juntes directives i dels patronats és la contractació d’una assegurança d’administradors i directius (anomenada D&O) que cobreix una part important de la seva responsabilitat

L’objectiu principal d’aquesta assegurança d’administradors i directius és el de protegir el patrimoni personal de les persones que cada dia prenen decisions a l’entitat com la junta directiva, el patronat, la gerència i la direcció general.A més d’aquest objectiu bàsic també es vol protegir la seva reputació professional i personal, els embargaments preventius, avals i fiances, i els costos d’un procediment judicial. Cal dir però que la responsabilitat penal no queda coberta.

Amb caràcter general, aquestes assegurances cobreixen les reclamacions personals efectuades a patrons, administradors, vocals, directius,... com a conseqüència de perjudicis econòmics causats entre d’altres per males decisions que originin un perjudici econòmic per a l’entitat, infraccions administratives, pràctiques laborals indegudes, procediments concursals, incompliment de contractes, pèrdues de valor, etc.

Alguns exemples de les cobertures d’aquesta assegurança serien les multes administratives, el pagament de fiances, despeses de restitució d’imatge, pagament d’indemnitzacions per reclamacions civils, despeses per la constitució d’avals concursals, etc.