Recursos Òrgans de govern PMF Quina responsabilitat es pot generar per part de l’òrgan de govern?

Quina responsabilitat es pot generar per part de l’òrgan de govern?

Les persones que formen part dels òrgans de govern han d’actuar en interès de l’entitat i aquesta obligació l’assumeixen des de la seva acceptació del càrrec.

D’aquests membres s’espera una gestió semblant a la d’un bon administrador. De tota manera, cal tenir en compte que la seva actuació pot generar dos àmbits diferents de responsabilitat.

Per una banda, una responsabilitat d'àmbit intern dels membres de l’òrgan de govern per danys produïts a l’associació o fundació.

De l’altra, una responsabilitat d’àmbit extern referida als danys produïts als socis, als fundadors i a tercers en general, que pot ser contractual o extracontractual com a conseqüència de la seva actuació il·lícita.