Projectes Entitats en català!

Resultat de les enquestes 2012. 

Diagnòstic de l'ús del català a les entitats no lucratives: 

L'enquesta sobre l'estat del català a les entitats permet establir un primer mapa d'usos i necessitats lingüístiques al sector no lucratiu.

Fins a data 30/10/2012, varen respondre 131 entitats. Els resultats obtinguts han estat els que resumim tot seguit.

Indiqueu en quina tipologia s'inscriuen de forma principal les vostres activitats.
RespostaComptarPercentatge
Salut - Addiccions (A1) 9 7.26%  
Dones (dones) 2 1.61%  
Gent gran (gran) 1 0.81%  
Infància i joventut (infan) 19 15.32%  
Persones amb discapacitat (disca) 9 7.26%  
Persones immigrades (imm) 0 0.00%
Quart món (4mon) 1 0.81%  
Cooperació - Solidaritat (coop) 7 5.65%  
Ambiental (amb) 3 2.42%  
Esportiva (esp) 12 9.68%  
Cultural (cult) 39 31.45%  
Religiosa (reli) 1 0.81%  
Altre  15 12.10%  
NS/NC 6 4.84%  
grafic
Indiqueu quina és la forma jurídica de la vostra entitat
RespostaComptarPercentatge
Associació (A1) 98 79.03%  
Fundació privada (A2) 15 12.10%  
Fundació pública (A3) 2 1.61%  
Cooperativa (A4) 1 0.81%  
NS/NC 8 6.45%  
grafic
Indiqueu quin és el vostre àmbit territorial d'actuació
RespostaComptarPercentatge
Barri o districte (A1) 18 14.52%  
Municipal (A2) 24 19.35%  
Comarcal (A3) 13 10.48%  
Provincial (A4) 6 4.84%  
Autonòmic (A5) 43 34.68%  
Estatal (A6) 5 4.03%  
Internacional (A7) 6 4.84%  
NS/NC 9 7.26%  
grafic
A l'hora d'escriure documentació en català, les persones treballadores i/o voluntàries...
RespostaComptarPercentatge
No tenen coneixements de català (1) 0 0.00%
Tenen pocs coneixements català (2) 5 4.39%  
Tenen coneixements suficients de català (4) 55 48.25%  
Tenen coneixements avançats de català (5) 54 47.37%  
NS/NC 0 0.00%
grafic
Hi ha alguna persona treballadora o voluntària amb formació específica per a la correcció i/o redacció en català?
RespostaComptarPercentatge
Sí (Y) 50 43.86%  
No (N) 64 56.14%  
NS/NC 0 0.00%
grafic
L'entitat valora el coneixement del català en la contractació de personal?
RespostaComptarPercentatge
Sí (A1) 74 64.91%  
No (A2) 13 11.40%  
No aplicable (A3) 27 23.68%  
NS/NC 0 0.00%
grafic
Quina és la llengua d’ús habitual dels usuaris dels serveis i/o activitats de l’entitat?
RespostaComptarPercentatge
Només català (1) 29 25.44%  
Més català que castellà (2) 63 55.26%  
Més castellà que català (3) 18 15.79%  
Només castellà (4) 2 1.75%  
Altres situacions (5) 2 1.75%  
NS/NC 0 0.00%
grafic
En quina llengua es redacten els documents interns de l’entitat? 
RespostaComptarPercentatge
Només català (1) 82 72.57%  
Més català que castellà (2) 21 18.58%  
Més castellà que català (3) 5 4.42%  
Només castellà (4) 4 3.54%  
Altres situacions (5) 1 0.88%  
NS/NC 0 0.00%
grafic
L'entitat té models estàndard en català dels documents més habituals?
RespostaComptarPercentatge
No en tenim (1) 10 8.85%  
Els hem elaborat nosaltres mateixos (2) 98 86.73%  
Els hem extret de la web (3) 4 3.54%  
Altres (4) 1 0.88%  
NS/NC 0 0.00%
grafic
Les factures, rebuts, tiquets de caixa, etc. s'emeten com a mínim en català?
RespostaComptarPercentatge
Sí (A1) 94 83.19%  
No (A2) 4 3.54%  
Les factures i/o rebuts s'emeten en la llengua de preferència del soci o usuari (A3) 11 9.73%  
Altre  4 3.54%  
NS/NC 0 0.00%
grafic
Quina és la llengua d’ús habitual entre els membres de l'òrgan de govern de l’entitat? 
RespostaComptarPercentatge
Només català (1) 63 55.75%  
Més català que castellà (2) 38 33.63%  
Més castellà que català (3) 9 7.96%  
Només castellà (4) 3 2.65%  
Altres situacions (5) 0 0.00%
NS/NC 0 0.00%
grafic
En quina llengua es redacten els documents de difusió i els materials de les activitats?
RespostaComptarPercentatge
Només català (1) 74 66.67%  
Més català que castellà (2) 19 17.12%  
Bilingües (3) 13 11.71%  
Més castellà que català (4) 4 3.60%  
Només castellà (5) 1 0.90%  
NS/NC 0 0.00%
grafic
L'entitat dóna facilitats a les persones treballadores i/o voluntàries per aprendre o perfeccionar el català?
RespostaComptarPercentatge
Sí (A1) 38 34.23%  
No (A2) 12 10.81%  
No aplicable (A3) 60 54.05%  
NS/NC 1 0.90%  
grafic
El web de l'entitat està en català? 
RespostaComptarPercentatge
Sí, només està disponible en català (A1) 72 64.86%  
No, no està disponible en català (A2) 4 3.60%  
El web és multilingüe i inclou la llengua catalana (A3) 33 29.73%  
NS/NC 2 1.80%  
14
Quines necessitats diríeu que té la vostra entitat en matèria lingüística?

Resum de les respostes:

  • Models de documents
  • Formació en llengua catalana.
  • Serveis de traducció de llengües europees a català.
  • Personal per a la redacció i correcció de textos
  • Eines de correcció i consulta. Recursos gratuïts de correcció lingüística.
  • Correcció de documents destinats a la difusió d'activitats o projectes.
  • Suport de les institucions per promoure el foment de l'ús de la llengua en català.

Amb la col·laboració de:

cultura_h3