Projectes Plans de millora per a la gestió eficient
There are no translations available.

Plans de millora de la gestió eficient  

El projecte de Plans de millora per a la gestió eficient dels recursos és un projecte finançat pel Servei d'Ocupació de Catalunya en el marc de la iniciativa projectes innovadors 2012-2013. Concretament, es situa dins el Programa d'Innovació en els sectors i empreses per la seva voluntat d'ajudar les entitats a gestionar els seus recursos econòmics, humans i materials amb major eficàcia.

L'objectiu és ajudar 25 entitats del Tercer Sector amb dificultats econòmiques i/o organitzatives a fer un diagnòstic de la seva situació i establir i implantar plans de millora que els permetin gestionar més eficientment els seus recursos, incrementar l'impacte de les seves accions i adaptar-se a les noves necessitats socials.

empresa_h2 SOC FSE 

"Aquest projecte està subvencionat pel SOC i el Fons Social Europeu, d’acord amb el Programa d’ajuts a Projectes Innovadors i Experimentals, regulat per l’Ordre EMO 313/2012”.