Recursos Òrgans de govern Guies Idees per avançar en la millora dels òrgans de govern a les entitats del tercer sector

Idees per avançar en la millora dels òrgans de govern a les entitats del tercer sector

Autor: Observatori del Tercer Sector
Pàgines: 4
Any: 2010
Resum: "L’element fonamental dels òrgans de govern és el seu rol estratègic. Els patronats i juntes directives han de vetllar pel compliment de la missió de l’organització i, alhora, han de ser capaços d’anticipar-se, plantejar nous reptes, innovar i fer una permanent interpretació de la realitat social que els envolta."

Descàrrega: Idees per avançar en la millora dels òrgans de govern a les entitats del tercer sector (PDF, 40,4KB).