Recursos Òrgans de govern Guies Reflexions i propostes per a la millora dels òrgans de govern al tercer sector

Reflexions i propostes per a la millora dels òrgans de govern al tercer sector

Autor: Observatori del Tercer Sector
Pàgines: 28
Any: 2010
Resum: "L’element fonamental dels òrgans de govern és el seu rol estratègic. Els patronats i juntes directives han de vetllar pel compliment de la missió de l’organització i, alhora, han de ser capaços d’anticipar-se, plantejar nous reptes, innovar i fer una permanent interpretació de la realitat social que els envolta."

Descàrrega: Reflexions i propostes per a la millora dels òrgans de govern al tercer sector (PDF, 3,16 MB).