Projectes Entitats en català! Models jurídics Autorització per a la reproducció i publicació d’imatges

Autorització per a la reproducció i publicació d’imatges

El dret a la protecció de la imatge personal està recollit en diverses normatives. La imatge és una dada personal i, per aquest motiu, també està regulada a la Llei de Protecció de Dades.

Sempre que es capturin imatges i es vulguin utilitzar per fer difusió de l'activitat a través de diferents mitjans (escrits, virtuals, etc.) es necessitarà autorització expressa de la persona a qui pertany la imatge.

Una qüestió important és el compromís que la utilització de la imatge només serà a efectes de difusió de la mateixa entitat i no per a altres finalitats.

DescàrregaFitxa de l'autorització per a la reproducció i publicació d'imatges (PDF).