Projectes Entitats en català! Models jurídics Avís legal per als formularis web i suport paper

Avís legal per als formularis web i suport paper

Les entitats tenen l'obligació de complir la llei orgànica de protecció de dades respecte a les dades de què disposen.

També tenen l'obligació d'informar a les persones usuàries que les dades recollides s'incorporaran al fitxer de l'entitat i quina serà la finalitat per a la qual seran utilitzades.

Una altra qüestió que s'ha de contemplar és la possibilitat que tenen les persones d'exercir el dret d'accés, rectificació, oposició i cancel•lació, respecte a les seves dades..

Descàrrega: Fitxa de l'avís legal per als formularis web i suport paper (PDF).