Recursos Economia PMF Subvencions i ajuts

Subvencions i ajuts

Guies

Guia breu per a les convocatòries d'ajuts i subvencions públiques.

Fonts d'informació

No existeix una única font per consultar les convocatòries de subvencions i ajuts. El més recomanable és combinar la cerca en diverses fonts, sempre tant directes i fiables com sigui possible.

Subvencions i ajuts europeus

Subvencions de la UE per a diferents beneficiaris, un d’ells les ONG i la societat civil:

http://ec.europa.eu/contracts_grants/grants_es.htm

Subvencions i ajuts estatals

CIDO - Diputació de Barcelona:

Informació sobre convocatòries publicades al BOE, GASETA, DOGC, BOPB, BOPLL, BOPT, BOPG

http://www.diba.cat/cido/

Convocatòries d'ajuts a projectes de l'Obra social La Caixa:

http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/home/convocatorias_ca.html

Programa Ashoka Jóvenes Changemakers:

Es una iniciativa dedicada a proveer a los jóvenes de entre 14 y 24 años la oportunidad de emprender socialmente, y en este proceso adquirir habilidades clave para su vida como la empatía, el liderazgo, la iniciativa propia, el trabajo en equipo y la gestión del cambio.

http://www.joveneschangemakers.org/

Subvencions i ajuts a Catalunya

Xarxanet:

http://www.xarxanet.org/financaments

.