Projectes Entitats en català! Models jurídics Certificat de renúncia a un càrrec de la Junta directiva

Certificat de renúncia a un càrrec de la Junta directiva

És el document mitjançant el qual la junta directiva d’una associació dóna fe de la voluntat de renúncia d’un dels membres de l’òrgan de govern de l’entitat.

Un cop rebuda la carta de renúncia de qualsevol dels membres de la junta directiva de l’associació, l’òrgan de govern ha dur a terme els passos següents:

  1. Acceptar aquesta renúncia.
  2. Nomenar el substitut o substituta de la persona que deixa el càrrec.
  3. Comunicar aquesta baixa a registre.
  4. Convocar tan aviat com sigui possible l’assemblea general per ratificar la persona que substitueix aquesta vacant.

Un cop ratificada la vacant per assemblea general s’ha de comunicar la composició de nova junta directiva a Registre d’associacions.

Tant la comunicació d’una renúncia de càrrec com el certificat de composició de nova junta directiva un cop ratificada la vacant, s’han de presentar per a la seva inscripció a la Direcció General de Drets i Entitats, del Departament de Justícia.

Descàrrega: Fitxa de Certificat de renúncia a un càrrec de la junta directiva (PDF).