Projectes Entitats en català! Models jurídics Carta de renúncia a un càrrec de la Junta directiva

Carta de renúncia a un càrrec de la Junta directiva

És el document mitjançant el qual un membre de l’òrgan de govern d’una entitat comunica la seva voluntat de deixar el càrrec que ostenta a la junta directiva de l’associació, abans d’arribar a la fi del seu mandat. Les causes de renúncia són totalment voluntàries. .

Descàrrega: Fitxa de Carta de renúncia a un càrrec de la junta directiva (PDF, 121.31 kB).