Projectes Entitats en català! Models jurídics Carta de renúncia a un càrrec del Patronat

Carta de renúncia a un càrrec del Patronat

És el document mitjançant el qual un membre de l’òrgan de govern d’una entitat comunica la seva voluntat de deixar el càrrec que ostenta al patronat d’una Fundació, abans d’arribar a la fi del seu mandat. Les causes de renúncia són totalment voluntàries.

Descàrrega: Fitxa de Carta de renúncia a un càrrec del Patronat (PDF).