Projectes Entitats en català! Models jurídics Certificat de renúncia a un càrrec del Patronat

Certificat de renúncia a un càrrec del Patronat

És el document mitjançant el qual el patronat d’una fundació dóna fe de la voluntat de renúncia d’un dels membres del òrgan de govern de l’entitat. Un cop rebuda la carta de renúncia de qualsevol dels membres del patronat de la fundació, l’òrgan de govern ha dur a terme els passos següents:

  • Acceptar aquesta renúncia.
  • Nomenar la persona de la persona que deixa el càrrec, si cal.
  • Comunicar aquesta baixa a registre així com l’acord de la nova composició el patronat

Tant la comunicació d’una renúncia de càrrec, com el certificat de composició de nou patronat si es produeix s’han de presentar per a la seva inscripció a la Direcció General de Drets i Entitats, del Departament de Justícia. Cal certificat amb signatura del secretari legitimada notarialment. .

Descàrrega: Fitxa de Certificat de renúncia a un càrrec de membre del patronat (PDF).