Projectes Entitats en català! Models jurídics Fitxa d'alta d'un nou soci o sòcia

Fitxa d'alta d'un nou soci o sòcia

És un document que té la finalitat de formalitzar per escrit la sol·licitud d'alta d'un soci/a a una entitat concreta. Normalment la sol·licitud d'alta d'un soci es presenta per escrit a la Junta Directiva de l'entitat que decideix sobre la nova incorporació..

Descàrrega: Fitxa de nou soci o sòcia