Projectes Entitats en català! Models jurídics Convocatòria d’Assemblea General

Convocatòria d’Assemblea General

El full de convocatòria és el document pel qual la Junta posa en coneixement del soci la necessitat de reunir-se en assemblea general i els punts de l'ordre del dia que s'han de tractar.

DescàrregaFitxa de convocatòria d’Assemblea General (PDF).