Projectes Entitats en català! Models jurídics Llegenda LOPD per a la recepció de currículum

Llegenda LOPD per a la recepció de currículum

Pel que fa a la LOPD, les dades que es poden rebre en un currículum podrien estar considerades de nivell de seguretat mig..

DescàrregaLlegenda LOPD per a la recepció de currículum (PDF).