Projectes Entitats en català!

Dubtes més freqüents

Les ampes o les AMPA?

El plural d'una sigla no s'especifica de cap manera, ni afegint-hi una -s, ni duplicant-ne els components, sinó que es manté invariable. El nombre d'una sigla es dedueix pel context i pels elements de la frase que hi concorden.

Per tant, escriurem, per exemple, “les AMPA del municipi”.

Font: Optimot

Empoderar o apoderar?

La denominació catalana adequada per designar l'acció de donar els mitjans a una persona o un grup social per enfortir el seu potencial en termes econòmics, polítics o socials és apoderar. Per exemple: 

És fonamental apoderar aquest col·lectiu perquè participi plenament en la vida del municipi. 

La confiança en un mateix i el reconeixement de la força interior són essencials per apoderar-se.

El verb empoderar no és adequat en català.

Font: Optimot

Cal que la denominació de l'entitat inclogui el terme "associació"?

Sí, cal que a la denominació de les associacions aparegui el terme "associació" o bé l'abreviatura "assoc.". Així mateix, les federacions o confederacions cal que duguin a la denominació "federació" o "confederació" respectivament, o bé l'abreviatura "fed." o "confed.".

Font: Article 311.4.1 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya.

Cal que la denominació de l’entitat vagi amb majúscula inicial? L’associació Els pins o l’Associació Els pins?

En el cas de les entitats, s'escriuen amb majúscula tant la primera paraula de la denominació com tots els noms i adjectius que en formen part. Per tant, cal escriure, per exemple, l’Associació de Veïns de Sant Martí.

Font: Optimot

Tercer Sector, Tercer sector o tercer sector?

S'escriu tot amb minúscules: tercer sector. En el cas que el mot aparegui a l'inici del text o després d'un punt, cal escriure amb majúscula només la primera paraula: Tercer sector.

Font: Optimot

Junta Directiva, Junta directiva o junta directiva?

En les denominacions dels òrgans de gestió d'organismes i entitats oficials i no oficials, s'escriuen amb majúscula inicial tots els noms i adjectius que en formen part. Per exemple: 

la Junta Directiva de l'Ateneu Barcelonès

En canvi, les denominacions genèriques i els plurals aglutinadors s'escriuen amb minúscules. Per exemple: 

Tots els ateneus han de tenir una junta directiva.

Font: Optimot

Abreviatures i sigles habituals

L'abreviatura de junta directiva és j. dir.

Font: Optimot

La sigla de vistiplau és VP

Font: Escola de l’Administració Pública de Catalunya

La sigla de associació de veïns i veïnes és AVV.

La sigla de associació veïnal o associació de veïns és AV.  

Font: Optimot

L'abreviatura de associació és assoc.

Font: Optimot

Expressió de les hores

També podem expressar gràficament l'hora amb el sistema internacional: en aquest cas, separarem l'hora dels minuts amb un punt. Després dels minuts hi podem posar el símbol h (separat amb un espai i sense punt al final), tot i que, per simplificar, el suprimirem sempre que puguem (notícies d'agenda, invitacions, etc.).

les 20.30 h

  • les 20.30
  • les 22.00 h
  • les 22.00

Font: És a dir. Portal lingüístic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

És correcte parlar de governança en català?

Alguns correctors automàtics marquen aquesta paraula com a error, però no ho és.

La governança és la manera de governar a través de la qual interactuen, mitjançant negociacions i de forma autònoma, els governs, la societat i el mercat formulant i implementant polítiques públiques a través de xarxes autoregulades, interdependents, horitzontals i relativament estables dins d'un marc regulador i normatiu, amb una finalitat de caràcter públic.

Font: DIEC

Unànim o unànime?

unànime : dit d'una pluralitat de persones que convenen en un mateix parer, que tenen i manifesten una concordança total d'idees, opinions, etc.; dit d'allò que és plenament compartit per una pluralitat de persones. Té la mateixa terminació en masculí i en femení; per tant, no és correcta la forma *unànim.

Exemples

Els treballadors han estat unànimes en les reivindicacions [i no pas unànims].

  • Hem pres una decisió unànime a la reunió del matí.

Font: Dubtes més freqüents UPF.

Invariable: un clam unànime, una opinió unànime.

Plural: unànimes.

Formes incorrectes: *unànim, *unànims.

Font: És a dir. Portal lingüístic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.