Projectes Entitats en català! Models jurídics Models i documents d'ús freqüent

Models de documents i formularis d'ús freqüent

Des de l'any 2011, Suport Associatiu ha anat proporcionant a les entitats models i formularis d'ús habitual en la gestió associativa i de fundacions.

Amb el suport del Derpartament de Cultura, durant l'any 2016, Suport Associatiu ha reunit aquests models en un sol document on les entitats podran trobar també algunes indicacions i fitxes tècniques que faciliten l'ús dels models..

Descàrrega del documentModels i documents d'ús freqüent (2016)