Recursos

Recursos de la gestió d'associacions i fundacions

El qüestionari de l’eina d’autodiagnòstic de la gestió associativa i de fundacions s'estructura en 9 àrees de gestió

1.

Guies de gestió

Les Guies de gestió són documents que analitzen de forma exhaustiva un aspecte concret de la gestió.

2.

Preguntes més freqüents

Les preguntes més freqüents (PMF) són breus unitat de coneixement que tracten un tema concret de la gestió.

  • Acttivitats/Serveis.

  • Estratègia

  • Aliances i xarxes

  • Òrgans de govern

  • Gestió de les persones

  • Aspectes jurídics i/o legals

  • Economia

  • Infraestructures i equipaments

  • Resultats i imacte