Recursos Estratègia Guies Guia d’innovació en màrqueting i processos comercials

Guia d’innovació en màrqueting i processos comercials

Autor:CIDEM
Pàgines: 133
Any: 2010
Col·lecció: Guies d'innovació i internacionalització
Resum:"Aquesta guia vol posar a disposició de l'empresa un procés de reflexió estratègica orientada al mercat. També vol oferir una metodologia per a l'execució de l'estratègia en l'àmbit comercial i de màrqueting que tingui present la innovació i que sigui també útil per a qualsevol empresa, independentment de la seva dimensió, els seus recursos i el seu àmbit d'actuació."

Descàrrega: Guia d’innovació en màrqueting i processos comercials (PDF, 4,36 MB).