Recursos Impacte Guies La gestió per processos en els centres educatius basada en la norma ISO9001:00

La gestió per processos en els centres educatius basada en la norma ISO9001:00

Autor: Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM).
Pàgines: 148
Col·lecció: Guies d'innovació i internacionalització
Any
: 2004
Edita: Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM)
Resum:"La implantació d'un model de gestió per processos basat en la norma ISO 9001:2000 proporciona als centres educatius un sistema de gestió documentat que els ajuda a planificar, desenvolupar i avaluar sistemàticament les seves activitats, d'acord amb una estratègia de qualitat establerta per donar resposta a les necessitats educatives del seu alumnat."

Descàrrega: La gestió per processos en els centres educatius basada en la norma ISO9001:00 (PDF, 1,18 MB).