Recursos Impacte Guies Guia per a una Gestió basada en processos

Guia per a una Gestió basada en processos

Autor: Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM).
Pàgines: 141
Col·lecció: Guies d'innovació i internacionalització
Any
: 2003
Edita: Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM)
Resum:"La present guia té com a objectiu establir els principis i les directrius que permeten a una organització adoptar de manera efectiva un enfocament basat en processos per a la gestió de les seves activitats i recursos. Aquesta guia s'adreça a totes les empreses que vulguin dotar la seva gestió d'un enfocament basat en processos i aplicar o millorar aquest enfocament en l'àmbit d'un sistema de gestió de la qualitat, de conformitat amb la família ISO 9000 del 2000, en el marc del model EFQM d'excel·lència empresarial. "

Descàrrega: Guia per a una Gestió basada en processos (PDF, 1,99 MB).