Recursos Impacte Guies Diagrama de flux

Diagrama de flux

Autor: Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM).
Pàgines: 18
Col·lecció: Guies d'innovació i internacionalització
Any
: 2004
Edita: Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM)
Resum:"El diagrama de flux és la representació gràfica del funcionament i de l'estructura d'un procés on es mostren totes les seves fases i com es troben relacionades i connectades. S'aplica a qualsevol tipus d'activitat, tant en empreses industrials com de serveis, i en tots els seus departaments, àrees o seccions.."

Descàrrega: Diagrama de flux (PDF 516 KB).