Projectes Entitats en català!

Les entitats, en català! 
Projecte per a la promoció de l'ús del català a les entitats sense ànim de lucre 

cata2

Amb la col·laboració del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Suport Associatiu va iniciar l'any 2011 el projecte Les entitats, en català! 

Gràcies a la col·laboració del Departament de Cultura, enguany, Suport Associatiu ha engegat una nova edició 2016

L'objectiu del projecte és el de promoure l'us del català a les entitats no lucratives mitjançant el diagnòstic de l'estat actual del català al Tercer Sector i la generació d'eines i recursos que permetin millorar-lo. 

Descarrega el recull de documents d'ús freqüent a les entitats!

 Sector 

text-csvDubtes lingüístics més freqüents! [NOU]

Dubtes sobre la terminologia específica del tercer sector

lawNormativa que afecta el tercer sector [NOU]

Llistat de les lleis més rellevants que les entitats han de tenir en compte.

software-propertiesTecnologia en català!

Manuals i guies dels programes informàtics de Suport Associatiu en català!

Full informatiuModels de documents i formularis [Nous models]

Per ajudar les entitats en les seves tasques administratives quotidianes, Suport Associatiu elabora models i formularis d'ús habitual en la gestió diària de les entitats.

CarpetaRecull de recursos

Amb l'objectiu de facilitar la millora de les comunicacions internes o externes, en el marc del projecte es va elaborant un recull de recursos per aprendre o millorar l'ús del català (diccionaris, etc.).

DocumentGlossari de termes

Suport Associatiu elabora també un glossari de termes d'ús freqüent a les entitats no lucratives, amb especial atenció als termes jurídics que generen més dubtes. 

Redacció de projectesCom millorar els nostres projectes

Suport Associatiu ofereix unitats didàctiques destinades a oferir claus i proporcionar pautes per a la millora de la redacció de projectesen català a les entitats no lucratives. 

GràficQüestionari de bones pràctiques a l'entitat

L'eina d'autodiagnòstic de Suport Associatiu acull un qüestionari que té per objectiu mesurar les polítiques actives que l'entitat ha endegat de cara a millorar l'ús de la llengua catalana en les seves comunicacions internes i externes. 

GràficUsos lingüístics al Tercer sector

En el marc del projecte, Suport Associatiu elabora anualment una enquesta sobre l'ús que fan les entitats de la llengua catalana i sobre les necessitats que tenen en matèria lingüística

Amb el suport de:

cultura_h3