Recursos Gestió de persones PMF Què és el TC1?

Què és el TC1?

Logo de la Seguretat Social El TC1 és el butlletí de cotització de l’entitat. És el document amb el qual l’entitat pagarà les cotitzacions dels treballadors que té afiliats. El TC1 s’ha de pagar abans de l’últim dia del mes següent al que corresponen les cotitzacions.

Existeixen dues formes de pagament de la Seguretat Social. Si s’opta pel pagament “Cargo En Cuenta”, el TC1 s’haurà de presentar abans del dia 18 del mes posterior. En canvi si s’opta per l’opció de “Pago Electrònico”, el termini finalitza el dia 24. En ambdós casos, la Seguretat Social emetrà el Model TC1 i el remetrà a l’entitat via Winsuite en el mes posterior al de l’obligació de pagament.