Recursos Gestió de persones PMF Què és el Pla de prevenció de riscos laborals?

Què és el Pla de prevenció de riscos laborals?

Persones treballant El Pla de prevenció de riscos laborals és l’eina a través de la qual s’integra l’activitat preventiva de l’empresa en el seu sistema general de gestió i s’estableix la seva política de prevenció de riscos laborals.