Recursos Gestió de persones PMF Què és un Pla d’emergència i qui l’ha de fer?

Què és un Pla d’emergència i qui l’ha de fer?

Imatge d'una oficina Es tracta d’un document que recull les característiques estructurals de l’edifici, els mitjans de protecció de que disposa i la manera d’actuar enfront de les emergències.

També recull les característiques principals de la zona geogràfica on es troba l’edifici, com ara els usos dels edificis propers, les característiques dels carrers i els mitjans públics de protecció.

Tota aquesta informació es necessària per establir un protocol correcte i eficaç en el moment en què es produeixi una emergència (incendi, inundació, accident, etc.) i poder garantir la seguretat de totes les persones usuàries.

El responsable d’elaborar el pla d’emergències és la persona que designi l’entitat, preferiblement algú amb la formació tècnica necessària i coneixements en Prevenció de Riscos Laborals. Això si es tracta només d’un pla d’emergències. Si, en canvi, l'entitat està obligada a fer un pla d’autoprotecció la persona, haurà de tenir una acreditació que atorga l’Institut de Seguretat de Catalunya per poder elaborar aquest pla.