Recursos Gestió de persones Guies LISMI i mesures alternatives

LISMI i mesures alternatives

Autor: Suport Associatiu
Pàgines: 6
Any: 2011
Resum: "La Llei 13/1982, de 7 d'abril, d'integració social dels minusvàlids (LISMI) té com a objectiu principal el d’aconseguir la incorporació al món laboral de les persones amb discapacitat i inclou un conjunt de mesures que afecten tots els àmbits de la societat".

Descàrrega: LISMI i mesures alternatives (PDF, 224,78KB).