Recursos Gestió de persones Guies Les relacions laborals a les entitats no lucratives

Les relacions laborals a les entitats no lucratives

Autor: Suport Associatiu
Pàgines: 9
Any: 2011
Resum: "L’entramat de relacions laborals, tant a empreses com a associacions, presenta complicacions d’aplicació principalment per disposar-se mitjançant una legislació de durada efímera i contínuament canviant. Les entitats han d’afrontar en aquest tema una complicació fins i tot una mica més gran causada bàsicament per dos motius:

  1. L’escassa professionalització de la direcció de les entitats, i en particular, pel que fa a la gestió laboral i administració de persones.
  2. La confluència en el si del seu funcionament de figures confuses que no apareixen habitualment a les societats amb ànim de lucre, com per exemple, la figura del voluntari, de l’autònom dependent, del personal que només imparteix tallers o cursos esporàdics,...

Descàrrega: Les relacions laborals a les entitats no lucratives (PDF, 330,13 KB).