Recursos Gestió de persones PMF Què és la LISMI?

Què és la LISMI?

Símbol de discapacitat La Llei 13/1982, de 7 d'abril, d'integració social dels minusvàlids (LISMI) té com a objectiu principal el d’aconseguir la incorporació al món laboral de les persones amb discapacitat i inclou un conjunt de mesures que afecten tots els àmbits de la societat

La LISMI obliga a les entitats de més de 50 persones treballadores a reservar el 2% de la seva plantilla per a persones amb discapacitat.

A l'apartat de Guies, podeu consultar la guia LISMI i mesures alternatives.

.