Inicio Noticias

Noticias

Curs gratuït d’iniciació al voluntariat

There are no translations available.

escoladestiuvoluntariat

Vols iniciar-te en el voluntariat aquest estiu?

Ara pots apuntar-te al curs gratuït que Suport Associatiu ofereix aquest mes de juliol a Barcelona.

El curs s'impartirà els propers dies 3 i 4 de juliol i s'adreça a persones majors de 16 anys interessades en acostar-se al món de l'associacionisme i el voluntariat.

6 d'octubre: Grups d'Interès i novetats legals per a entitats: obligacions, dubtes i reptes

There are no translations available.

La teva entitat està obligada a inscriure's com a grup d'interès?

Bona part de les associacions, fundacions i ONG hauríem d'inscriure'ns en el Registre de Grups d’interès de la Generalitat, en aplicació de la Llei de Transparència i del Codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu.

Però, concretament, quines entitats s'han d'inscriure i com ho han de fer? Què comporta l'incompliment d'aquesta normativa?

Aquestes són algunes de les qüestions a les quals respondrem al llarg de la jornada, durant la qual abordarem també altres novetats sobre la normativa que afecta les organitzacions:

 • Obligació de portar un Registre horari de la jornada laboral del personal contractat. Saps que no fer-ho pot comportar una multa de 3.000 euros?

 • Obligació de disposar d'un Protocol de prevenció contra els delictes

Analitzarem, a més, com les entitats estem afrontant els canvis produïts l’any passat en relació a l’impost de societats, el model 347 i la normativa relativa als menors.

Jornada gratuïta oberta a totes les entitats del Tercer Sector.

Confirma la teva assistència en aquest enllaç

Programa de la jornada

 • 17.15h - Acreditació i lliurament de documentació
 • 17.30h - Presentació i benvinguda
  Víctor Garcia, Gerent de Suport Associatiu
 • 17.45h - Com afecta la regulació dels Grups d’Interès a les associacions i fundacions. Marc legal, reptes i aspectes destacats
  Xavier Bernadí, Director General de Dret i d'Entitats Jurídiques del Departament de Justícia.
 • 18.30h - Obligacions legals de les associacions i fundacions de cara al nou curs
  • Protocol de prevenció de delictes
  • Obligació del Registre horari de la jornada laboral
  • Altres canvis normatiu
   Montse Agudo, Cap del Departament Jurídic de Suport Associatiu
   Eduardor Izquierdo, Cap del Departament Laboral de Suport Associatiu
 • 19.00h - Espai de debat i preguntes
 • 19.30h - Cloenda i fi de la jornada  

Cursos gratuïts per a entitats no lucratives

There are no translations available.

escoladestiuvoluntariatCentre d'Estudis de l'Esplai i Suport Associatiu ofereixen formació especialitzada en Lleure, Intervenció social i Gestió d'entitats en el marc de l'Escola d'Estiu del Voluntariat 2015.

Aquests cursos són gratuïts per als alumnes que formin part d'entitats de voluntariat i es celebren durant els mesos de juliol i setembre.

 

Cursos de Tercer Sector i gestió d'entitats

Curs d'iniciació al voluntariat - Barcelona

Curs per a persones majors de 16 anys interessades en iniciar-se en el món de l'associacionisme i el voluntariat.

Direcció d'equips de treball - Tarragona

Curs dissenyat per conèixer eines i metodologies orientades a millorar les habilitats per organitzar, motivar i formar equips de treball.

Eines per a la transparència en la gestió econòmica de les entitats - Barcelona

Curs destinat a treballar la transparència a les entitats i les eines que ens han de permetre explicar què fem, com ho fem i quin és el nostre impacte, d'una manera clara i senzilla.

Com afecta la reforma fiscal i la llei de transparència a les entitats no lucratives? - Barcelona

Taller per analitzar les novetats legislatives que s’han produït en els darrers temps i que afecten directament les entitats: la reforma fiscal i la Llei de transparència.

Per a mes informació us podeu adreçar a Suport Associatiu trucant al 93 474 74 50  o escriure a Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla .

 

Cursos de Lleure i Intervenció social

Recursos per a la dinamització de grups i equips de treball - Sabadell i Barcelona

Taller per conèixer la naturalesa i el funcionament dels grups, aprendre diverses metodologies per a la seva dinamització i treballar la resolució de conflictes.

Coaching: resolució de conflictes des del millor de tu mateix - Barcelona

Curs per conèixer el coaching com a eina per treballar les habilitats bàsiques per desenvolupar el potencial individual i instrument per gestionar els conflictes i les dificultats en les relacions amb els altres.

Bullying: detecció, eines i recursos per afrontar l'assetjament - Virtual

Curs per aprendre models i recursos per a l'abordatge educatiu del bullying a partir d'estratègies de detecció i prevenció de maltractaments entre iguals.

Per a mes informació us podeu adreçar a Centre d'Estudis de l'Esplai trucant al 93 551 15 33 o escriure a  Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla

Les entitats més petites no han de presentar l’impost de societats

There are no translations available.

Logo de l'AET

En el Consell de ministres del passat divendres 27 de febrer, el Govern va decidir finalment aprovar una modificació parcial de la Llei 27 de l’Impost de Societats, que obligava totes les entitats, sense cap excepció, a presentar l’Impost de Societats.

Aquesta modificació parcial s’ha inclòs en l’article 7 del Reial Decret-llei 1/2015, de 27 de febrer, de mecanisme de segona oportunitat, reducció de càrrega financera i altres mesures d’ordre social

Amb aquesta nova normativa, el govern recupera els 3 supòsits d’exempció de l’Impost de Societats anteriors a la reforma fiscal però en rebaixa els límits de manera que ara queden exemptes de presentar l’impostúnicament les entitats amb ingressos de menys de 50.000€ sempre i quan:

 • Tots els ingressos no exempts que s’obtinguin (capital, activitats econòmiques) estiguin sotmeses a retenció.
 • Aquests ingressos no exempts sotmesos a retenció no superin els 2.000 € anuals.

Així ho havia anunciat ja el ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, el passat dia 10 de febrer al Senat i, posteriorment, en una reunió amb el president de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), Íñigo de la Serna el passat dia 26 de febrer.

En la seva exposició de motius, la nova Llei indica que s’estableixen aquests límits per tal d’alleugerir el compliment d’obligacions formals a les entitats parcialment exemptes.

Mitjançant l'article 7 d'aquest Reial decret llei s'estableix l'exclusió de l'obligació de presentar declaració en l'Impost sobre Societats a aquelles entitats, els ingressos totals del període impositiu de les quals no superin 50.000 euros anuals, sempre que l'import total dels ingressos corresponents a rendes no exemptes no superi 2.000 euros anuals i que totes les seves rendes no exemptes estiguin sotmeses a retenció, sempre que no estiguin subjectes a la Llei 49/2002 , de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, ni es tracti de partits polítics. 
Reial Decret-llei 1/2015, de 27 de febrer, de mecanisme de segona oportunitat, reducció de càrrega financera i altres mesures d’ordre social (BOE nº51, de 28 de febrer de 2015)

La vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, va presentar la modificació com una mesura de “recolzament a ONG i entitats sense afany de lucre”, "que tenen molt poca activitat econòmica” i que compten “amb recursos personals i materials limitats per fer complir les exigències formals tributàries”.

Notícia redactada per Suport Associatiu per a Xarxanet.org

Per a més informació:

Víctor García: “El que caldria és recuperar la situació anterior a la reforma fiscal”

Com afecta la reforma fiscal a les entitats del tercer sector?

There are no translations available.

Logo de l'AETLa reforma de la Llei de l'Impost sobre Societats estableix noves obligacions per a totes les entitats no només en l'àmbit fiscal, sinó també pel que fa a la comptabilitat.

Des de la jornada que es va celebrar l’octubre de l’any passat, Suport Associatiu està fent seguiment exhaustiu d’aquestes novetats i proporciona:

Resolució de dubtes de les entitats sòcies de Suport Associatiu.

Jornades i sessions de formació.

Continguts actualitzats la secció especial sobre l’Impost de Societats a Xarxanet.org.

Resolució de dubtes de les entitats mitjanant el servei d’assessorament econòmic de Xarxanet.

Impost de Societats. L’hem de presentar o no?

Amb l’aprovació de la Llei 27/2014 de 27 de novembre de l’Impost de Societats es van eliminar els supòsits que eximien algunes entitats d’haver de presentar l’impost de societats i, per tant, totes les entitats queden obligades a presentar l’impost, sense cap excepció.

Tot i això, gràcies a la pressió d’entitats i partits polítics, el passat 10 de febrer, el ministre d'Hisenda Cristobal Montoro va mostrar-se obert a recuperar els supòsits d’exempció de l'Impost de Societats, tot i rebaixant-ne els límits:

 • Els ingressos no podran superar el 50.000 € anuals.
 • Tots els ingressos no exempts que s’obtinguin (capital, activitats econòmiques) han d’estar sotmeses a retenció.
 • Aquests ingressos no exempts sotmesos a retenció no podran superar els 1.000 € anuals.

Per tant, si finalment s’aprova en aquests termes, no haurien de presentar el model les entitats que no ingressin més de 50.000 euros anuals, i que no facin cap tipus d’activitat econòmica, és a dir, que tots els seus ingressos provinguin de subvencions, donacions, quotes de socis (que no d’usuaris) i interessos o altres rendes de capital, sotmesos a retenció, i que no passin de 1.000 euros.

Més informació:

L’impost de societats. Què he de saber?

Cal portar una comptabilitat de doble partida?

 La Llei de l’Impost de Societats obliga als seus subjectes passius a portar una comptabilitat segons el Codi de Comerç.

A més, la nova llei estableix l’obligació explícita a les entitats parcialment exemptes  de portar la comptabilitat de forma que es puguin identificar ingressos i despeses corresponents a rendes exemptes i no exemptes

És necessari, per tant, que totes les entitats que presentin la declaració portin  una comptabilitat oficial, de doble partida i analítica pels exercicis començats a partir de l’1 de gener de 2015.

Això vol dir que l’entitat haurà de separar els seus ingressos i despeses per projectes, seccions, o centres de cost. Per fer-ho, caldrà utilitzar un programa de comptabilitat, adaptat al PGC de les associacions i fundacions de Catalunya (Decret 259/2008).

Més informació: 

Comptabilitat de costos per fer l'Impost de Societats

Model 347: eines per confeccionar-lo

Qui l'ha de presentar?

Estan obligats a presentar aquest model totes les persones físiques, jurídiques, públiques i privades que realitzin activitats empresarials o professionals, és a dir, que facin venda de béns i/o prestació de serveis.

A partir de 2014, estan obligades les entitats no lucratives o establiments de caràcter social, per les compres de béns i serveis que realitzin al marge d’activitats empresarials o professionals, excepte si són de subministrament d’aigua, electricitat o combustibles, i per les operacions d’assegurances.

Tots aquests obligats presentaran declaració sempre que tinguin compres realitzades a un mateix proveïdor o vendes realitzades a un mateix client que, al llarg de tot l’any, en el seu conjunt hagin superat la quantitat de 3.005,06 € (IVA inclòs).

Declaració de subvencions:

Una altra operació que s’està obligat a incloure a la declaració són les subvencions rebudes i atorgades que superin aquell llindar. 

Pel que fa a les Administracions públiques, a partir de 2014, s’ha eliminat el límit dels 3.005,06 € en el cas de les subvencions així que han de declarar les subvencions sigui quin sigui el seu import.

Sembla ser que l’eliminació d’aquest límit només afecta les Administracions i no a les entitats receptores de les subvencions, tot i que el redactat de la normativa no ho acaba de deixar clar.

No hi ha encara cap doctrina publicada respecte a com s’interpretarà des de l’Agència Tributària, però les consultes telefòniques realitzades a aquest organisme des de diversos àmbits apunten en aquest sentit.

Per tant, les entitats només haurien de declarar les subvencions que superessin l’import límit de 3.005,06 € tot i que, si s’inclouen les inferiors, tampoc passaria res.

Si no s’ha realitzat cap de les operacions a declarar (per exemple, no s’ha cobrat cap subvenció ni s’han fet compres a proveïdors que passin durant l’any de 3.005,06 €), no es presenta la declaració.

Eines per confeccionar el model:

Más artículos...

Página 1 de 7

<< Inicio < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 Siguiente > Fin >>